{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

MENU CART {{currentCart.getItemCount()}}

About

陳少英女士,人人稱她做「媽子」,從事飲食業30多年,曾經營菜檔、迷你超市、燒臘粥麵飯店、還有不同類型的特色食肆包括〝百伏棧〞、〝綠野仙踪〞等,充份了解香港人的口味和客人對食物的要求。「媽子廚房」由她親自主理,以〝好食材.輕鬆煮〞的理念,炮製多款真空冷藏家常菜式,時令佳餚。最適合想食住家餸,但又唔夠時間買餸煮既香港人